Về Website

  • Đây là website của Mr Đạo Phan – Đại Diện Kinh Doanh của Công Ty Bảo Hiểm Liberty Việt Nam.

  • Nội dung của Website nhằm mục đích hỗ trợ thông tin cho khách hàng, giúp khách hàng thuận lợi hơn khi có nhu cầu tìm hiểu và mua các gói sản phẩm bảo hiểm từ Công Ty Liberty.
  • Website này không phải website chính thức của Liberty. Các nội dung trong website sẽ không có giá trị pháp lý để chống lại Công ty Liberty trong bất cứ trường hợp nào.
  • Tôi cam kết rằng: Tất cả các nội dung trên website là hoàn toàn chính xác, phù hợp với sản phẩm, dịch vụ của Liberty hiện đã và đang cung cấp đến rộng rãi khách hàng.