Quy Trình Bồi Thường Bảo Hiểm Tài Sản

253

I. Bảo Hiểm Nhà cửa Liberty HomeCare:


PHÍA KHÁCH HÀNG
Boi thuong Homecare 1

1. Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tổn thất và giữ nguyên hiện trường, nếu có thể.
2. Gọi ngay để thông báo sự cố.
3. Gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường cho Bảo hiểm Liberty.


PHÍA BẢO HIỂM LIBERTY
Boi thuong Homecare 2

1. Thông báo kết quả giải quyết bồi thường trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ liên quan đến tổn thất hay báo cáo cuối cùng của Giám định viên độc lập.
2. Thanh toán trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi khách hàng xác nhận đồng ý với quyết định bồi thường của Bảo hiểm Liberty.


II. Bảo hiểm Cháy nổ và các rủi ro đặc biệt:

A – NHỮNG VIỆC CẦN LÀM KHI XẢY RA TỔN THẤT
1. Thông báo ngay cho các cơ quan chức năng (cứu hỏa, y tế, v.v…) để được hỗ trợ.
2. Bằng khả năng của mình, kịp thời thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm hạn chế tổn thất và ngăn ngừa tổn thất phát sinh thêm.
3. Thông báo tổn thất cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7 của Bảo hiểm Liberty và làm theo hướng dẫn.
4. Phối hợp với Phòng Bồi Thường của Bảo hiểm Liberty để xác định nguyên nhân tổn thất và tính toán giá trị bồi thường, trong đó có việc cung cấp các hồ sơ, chứng từ có liên quan.

B – HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
1. Thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường
2. Giấy phép thành lập doanh nghiệp
3. Biên bản tường trình sự việc
4. Hồ sơ, hóa đơn, chứng từ nhằm xác định nguyên nhân tổn thất và tính toán giá trị bồi thường
5. Kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra đối với các tổn thất phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, hành động ác ý, …
6. Xác nhận của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn về việc xảy ra thiên tai tại địa điểm được bảo hiểm đối với những tổn thất do thiên tai gây ra.
7. Kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra hoặc công an PCCC và Giấy chứng nhận đảm bảo an toàn cháy nổ do công an PCCC cấp đối với các tổn thất do cháy, nổ gây ra.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN