BH Cháy & Các Rủi Ro Đặc Biệt

283

Bao hiem chay noBảo Hiểm Cháy nổ và Các Rủi ro đặc biệt

– Bảo vệ doanh nghiệp toàn diện trước nguy cơ thiệt hại và mất mát tài sản cùng lợi nhuận do hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt gây ra để bạn có thể yên tâm thực hiện các chiến lược phát triển kinh doanh.

  • BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT: Bồi thường cho những thiệt hại vật chất ngẫu nhiên, bất ngờ, không lường trước được đối với tài sản được bảo hiểm, gây ra bởi các rủi ro như cháy, nổ, thiên tai, hành động ác ý, đâm va, rò rỉ nước…
  • BẢO HIỂM MỌI RỦI RO: Bồi thường cho những thiệt hại vật chất ngẫu nhiên, bất ngờ, không lường trước được đối với tài sản được bảo hiểm gây ra bởi bất kì rủi ro nào không bị loại trừ trong hợp đồng bảo hiểm.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN